Welkom op de web-site van

Van 21 tot 23 februari 2020 wordt voor de vijfendertigste maal RAIL gehouden. De Modelbouwclub is dan ook weer present met de trammodulebaan. De exacte standplaats is hal 1, stand 1.18.  

======================================================================================

De modulebaan

============================

Om de modulebaan in het lokaal op te

============================

stellen, is er een nieuwe bak gemaakt, 

============================

zo krijgt de baan een ander aanzicht.

============================================================================