Welkom op de web-site van

De modulebaan

============================

Om de modulebaan in het lokaal op te

============================

stellen, is er een nieuwe bak gemaakt, 

============================

zo krijgt de baan een ander aanzicht.

============================================================================

Op het ogenblik wordt er gewerkt aan een nieuw deel van de modulebaan. Deze zal met RAIL 2019 te zien zijn in Houten.

De Waag komt in bovenstaande lus te staan